KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ İÇİN SİNOP BELEDİYESİ PERSONELLERİYLE BİR ARAYA GELDİK

1 2

Günümüz yerel yönetimlerin sosyal ve kültürel değerlerini biçimlendiren en önemli kavram, doğru ve güvenilir bilgidir. Çağdaş toplumun önünü açan, yenilikçi ve girişimci anlayışın asıl kaynağı kurumların yapı taşı olan bilgi çıktısı da bilgili insandır. Hakkaniyeti, insani ve etik değerleri daima esas alana yerel yönetimler, her biri biririnden değerli personelleri ile çağa ayak uydurmak, halkın italeplerini en hızlı ve sürdürülebilir biçimde karşılamak adına çalışanlarının gelişimine yönelik olarak eğitim programları düzenlemektedir. Bir yerel Yönetim için dünya ile uyum sağlayabilmek ve rekabet edebilmek ancak yaşam boyu eğitime, yüksek kaliteye önem vermekle mümkündür. 

Unutmamalıyız ki, temel ve sosyal bilimlerde güçlü olmayan toplumların çağdaş uygarlık düzeyine ve bu düzeyin getirdiğideğerlere ulaşmaları mümkün değildir. 

Bu noktadan hareketle Sinop Belediyesi tarafından, büünyesinde vatandaş ile 7/24 ve birebir ilişki halinde olan 30 personele Temel İletişim, Beden Dili, Problem Çözme TeknikleriEkip Olma ve Takımdaşlık başlıkları adı altında eğitim programı düzenlemiş ve yüksek başarı düzeyi ile sonuçlandırılmıştır.

İletişim Bilgilerimiz

  • GLOBAL BİLİŞİM KARİYER
  • Tel 1: 0 312 430 88 16
  • Tel 2: 0 312 430 88 18
  • Tel 3: 0 312 435 97 97
  • E-Posta: info@globalbilisimkariyer.com
  • Adres: Mithatpaşa Cd. No:37/2 Kızılay - ANKARA