Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi (Meb Onaylı Sertifika)

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi (Meb Onaylı Sertifika)

***Eğitimimiz bireysel grup talepleri için  Ankara'da yüzyüze eğitim olarak verilmektedir. Birebir (özel ders) eğitim talepleriniz veya şirket için eğitim taleplerinize (yüzyüze veya uzaktan) göre uzaktan Canlı Eğitim alarak da eğitimden faydalanabilirsiniz.

  *** Eğitimimiz M.E.B onaylı sertifikalıdır.

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, artan nüfus ve buna bağlı olarak artan işsizlik, kalifiye personel sıkıntısı, uluslararası platformda pratik bilgi eksikliği sebebi ile kaybedilen zaman ve bağlantılar Dış ticaretin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.
Global Kariyer olarak; Ekonomi Bakanlığından Onaylı Eğitmenlerimizle sektörel ihtiyaçlarını analiz ediyor ve sizlerin dış ticaretteki prosedürleri uygulamalı olarak belgeleriyle tanımanızı ve iş hayatında yakaladığınız fırsatlara daha profesyonel yaklaşabilmenizi sağlayarak Dış Ticarette uzman bireylere dönüşmenizi hedefliyoruz.

  • Eğitimimizin tamamı Ekonomi Bakanlığı onaylı sektör uzmanları tarafından verilmektedir.
  • KOSGEB üye firmalar bu eğitimden KOSGEB Desteği ile faydalanabilmektedirler.

Programın Amacı :
İhracata başlamak isteyen ya da ihracatı olan fakat arttırmak isteyen firmaları dış ticaretin genel çerçevesi hakkında bilgilendirmek ve daha etkin bir şekilde rekabet ederek hedeflerine ulaşabilmeleri sağlamak. Ayrıca kariyerini dış ticaret üzerine yapılandırmak isteyen kişileri dış ticaretin genel çerçevesi hakkında tüm yönleri ile uygulamalı olarak bilgilendirmek ve kendilerine dış ticaret faaliyetlerini uygulama ve yönetme yetkinliğinin kazandırılması.

Programın hedef kitlesi :

- Şirketlerin yönetim kademesinde görevli kişiler
- Şirketlerin dış ticaret pazarlama ve operasyonundan sorumlu kişiler
- Dış ticarette kariyer yapmak isteyen öğrenciler ya da mezunlar .
- İthalat ya da ihracat işlerinde aracılık yapmak ve bu faaliyetlerden komisyon geliri elde etmek isteyenler
- Ek iş olarak dış ticaret ile uğraşıp ek gelir sağlamak isteyen kişiler.
- Koşulları home ofis çalışmaya uygun olan ve evden çalışarak gelir sağlamak isteyenler
- Sermayesiz iş kurmak isteyen girişimci kişiler
- Mevcut işinden memnun olmayıp daha yeni ve uluslarası fırsatları içinde barındıran dış ticaret sektöründe çalışma hayatını
sürdürmek isteyen çalışanlar

Eğitim Süresi : 6 Hafta

Uygulamalı Eğitim içeriği :

Modül 1 : Uluslararası Pazarlama Temel Kavramlar

Uluslararasılaşma Yöntemleri
Uluslararası Çevre Analizi
Gelişmekte Olan Pazarların Dinamikleri
Uluslararası Girişimcilik
Küresel Doğan İşletme Kavramı
Uluslararası Girişimcilik İçin Gerekli Koşullar
Networking

Modül 2 : Uluslararası Pazar Araştırmaları ve Teşvikler

Masa Başı Pazar Araştırması
Yerinde Pazar Araştırması
Fuarlar
Ekonomi Bakanlığı İhracat Teşvikleri
Pazar Araştırması Desteği
Turquality Desteği
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği

Modül 3 : Uluslararası Pazarlama Karması

Ürün Geliştirme
Tutundurma Stratejileri
Pazar Bölümleme
Konumlandırma Stratejileri

Modül 4 : E-Ticaret Uygulamaları , Yazışmalar

Katılımcıların Örnek Ürünlerinin Tespiti
Uluslararası Pazar Araştırması Ve Hedef Pazar Seçimi
Örnek Ürünleri İçin İthalat İhracat İstatistiklerine Ulaşılması
Potansiyeli En Yüksek Pazarların Tespiti
Potansiyeli Yüksek Pazarlar İçin İthalat Gümrük Vergi Oranlarının Tespiti
Potansiyeli Yüksek Pazarlar İçin İthalat Gümrük Prosedürünün Tespiti
Hedef Pazarların Belirlenmesi
Hedef Pazarlardaki Potansiyel Alıcılara Ulaşmak İçin 8 Farklı Kaynak Çalışması
İthalat Gümrük Verilerine Ve Konşimento Bilgilerine Ulaşma
Farklı Hedef Pazarlar İçin Kullanılacak Geniş Ticari Rehberlerin Kullanımı
Ticaret Sicil Kayıtlarından Müşterilere Ulaşma Uygulamaları
Ticari Organizasyonların Üye Bilgilerine Ulaşma
Elektronik Pazaryerlerinin Kullanımı
Tespit Edilen Potansiyel Alıcılara Tanıtım Maillerinin Hazırlanıp Gönderilmesi
Müşteri İletişimi Uygulamaları

Modül 5 : Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

Ödeme Şekilleri ve Tahsilat Riski Konularında Temel Çerçeve
Tahsilat ve Sevkiyat Evrakları İlişkisi
Peşin Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler
Mal Mukabili Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler
Kabul Kredili Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler
Vesaik Mukabili Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler
Akreditifli Ödeme Operasyonu, Riskler ve Alınabilecek Önlemler
Örnek Akreditif Metni İnceleme, Düzeltmelerin Tespiti Uygulaması

Modül 6 : Tahsilat Riskini Minimize Etme Ve Dış Ticarette Evraklar

Vadeli Satışlarda Tahsilat Risklerinin Minimizasyonu
Poliçe Uygulamaları
Vadeli Akreditif Uygulamaları
Banka Garanti Mektupları Uygulamaları
Alacak Sigortaları Uygulamaları
Dış Ticarette Evrakların Önemi
Faturaların Hazırlanması ve Örneklerin İncelenmesi
Dolaşım Evraklarının Hazırlanması Ve Örneklerin İncelenmesi
Taşıma Evraklarının Hazırlanması Ve Örneklerin İncelenmesi
Tali Evrakların Hazırlanması Ve Örneklerin İncelenmesi

ÖRNEK İHRACAT OLAYI UYGULAMASI:
Türkiye’den İngiltere’ye T-Shirt İhracatı Uygulaması
Türkiye’den Mısır’a Meyve Suyu İhracatı Uygulaması

Modül 7: Teslim Şekilleri Ve Operasyonu:

Teslim Şekillerinin Amacı
INCOTERMS 2010 Bülteninin Temel Yapısı
Teslim Şekillerinin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Teslim Şekillerinin Lojistik Operasyonu
Teslim Şekillerine Göre Satıcı ve Alıcını Sorumluluk, Masraf ve Risk Paylaşımı
Teslim Şekline Uygun Fiyat Verme
20 Adımda FOB Operasyon Uygulaması

Modül 8 : Lojistik Operasyon Uygulamaları:

Örnek İhracat Navlun Teklifi ve Lokal Masrafların Analizi
Örnek İthalat Navlun Teklifi ve Lokal Masrafların Analizi
Nakliye Sigortası Uygulamaları
Nakliye Sigortası Teminatları
Örnek Hasar Olayı ve Sigorta İşlemlerinin Analizi
Uluslararası Nakliyede Kullanılan Araçların Türlerinin İncelenmesi
Multimodel Taşıma Uygulamaları

Modül 9 : Gümrük Uygulamaları:

Gümrüklerde Temsil
Geçici Depolama / Özet Beyan
Detaylı Beyan
GTİP
Gümrük Beyannamesi doldurulması / Gümrükte gerekli evraklar
Fatura, Çeki listesi, Taşıma Belgeleri, Menşe Belgeleri, Atr/ Eur Belgeleri)
Gümrük Rejimleri
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, İhracat Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi, Antrepo Rejimi
Gümrükte ödenecek vergilerin hesaplanması

Modül 10 : Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Faturalar
Sevk (Taşıma Belgeleri) Paketleme Belgeleri
Serbest Dolaşım Belgeleri Finansal Belgeler
Ürüne İlişkin Belgeler Diğer Belgeler
Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar
Belgelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

Modül 11: Dış Ticarette Nakliye ve Sigorta İşlemleri

Tedarik Zinciri ve Lojistik
Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi Taşıma Şekilleri
Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler Navlun Sözleşmeleri ve Türleri
Navlun Teklif Türleri Nakliye İşlemleri İş Akışı
Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları
En Uygun Nakliyenin Bulunması
Dış Ticaret Sigortası

Eğitime hemen başvurmak için, formu doldurun, sizinle iletişime geçelim

İletişim Bilgilerimiz

  • GLOBAL BİLİŞİM KARİYER
  • Tel 1: 0 312 430 88 16
  • Tel 2: 0 312 430 88 18
  • Tel 3: 0 312 435 97 97
  • E-Posta: info@globalbilisimkariyer.com
  • Adres: Mithatpaşa Cd. No:37/2 Kızılay - ANKARA