Çalışan Bağımlılığı ve Motivasyon Kurumsal Eğitimi / Çalışan Bağımlılığı ve Motivasyon Eğitimi

Eğitim İçeriği:

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI
• Kurumsal modellerin analizi
• İşletmelerde yaşanan sorunlar ve Türkiye gerçekleri
• İnsan kaynağındaki verim ve sorunlar
• İşveren ve iş gören iletişimi
• İç müşterilerle olan iletişim kavramı
• Davranış kalıpları ve analizinden sonuç üretmek
• Kişilik analizlere ile kişileri tanımak
• İşletme içerisindeki insan kaynağının seçimi
• Performansın tanımı ve sürekliliği
• İş tanımı ve yapısal sorunların verime etkisi
• Sorunlu alanların tanınması
• Eleman seçimindeki hata ayıklama sistemleri
• Yönetim organizasyon yapılandırmasındaki sorunlu alanlar
• Kurum içi organizasyonun satışla sonuçlanmamasının nedenleri
• Çalışanların bir amacının olması kavramı
• Fikir üreten ve dinlenen çalışanlar
• Objektif performans takibi
• Yetkilendirme ve delegasyon
• Delege edilecek değerlerin çalışan devamına etkisi
• Eleman değişiminde sık değişimin nedenleri
• Esneklik, şeffaflık ve ücretlendirme
• İlgi ve ilgi alanlarına göre dağılım
• Memnuniyet kavramı
• Çözümü yanlış yerde aramak
• Kurumsal uyum ve fark yaratmak
• Dönüşüm ve özgüven ile gelişen ilişki yönetimi
• Düzenli geri bildirim
• Çalışanlar ile güçlü iletişimin kodları
• Yönetici olarak; çalışanlarınız ile etkin ilişki yönetimi ve iletişim
• Üst Yönetim olarak; çalışanlarınızın inancını arttırmak
• Bağlılık indeksi ve tartışma
• Çalışan sorunlarından bir dizi vaka çalışması
• Örnekleme yöntemi ile çözümleme
• Sözlü sözleşmelerin önemi
• Güçlü kurum imajı yaratacak etkenler
• Kurum imajı ve tasarımı için öneriler ve tartışma
• Eğitim değerlendirme

MOTİVASYON
• Motivasyon teorileri
• Motivasyon nasıl sağlanır?
• Motivasyon Döngüsü
• Katılım
• Bağlılık
• Başarı
• Tanınma
• Motivasyon
• Motivasyonda Yaygın Hatalar
• Ücret
• Yetersiz Kaynak
• Özendirme Sistemi
• İletişim
• İçsel ve Dışsal Motivasyon
• Motivasyonda Geleneksel Teoriler
• Çalışanlarınızı motive etmenin yolları
• Motivasyonun iş sonuçlarınız üzerine etkileri
• Takım olmak
• İş koşullarını geliştirmek
• Çalışanlarınızı geliştirmek
• Yüksek duygusal enerji
• Hayata ve insanlara karşı olumlu bakış açısı
• Yüksek iç motivasyon
• İşe bağlılık
• Değişime istek duyma ve başkalarını hesabına katan bir anlayış sergileme
• Paylaşma
• Olumsuz duyguları kontrol edebilme

 

Eğitime hemen başvurmak için, formu doldurun, sizinle iletişime geçelim

İletişim Bilgilerimiz

  • GLOBAL BİLİŞİM KARİYER
  • Tel 1: 0 312 430 88 16
  • Tel 2: 0 312 430 88 18
  • Tel 3: 0 312 435 97 97
  • E-Posta: info@globalbilisimkariyer.com
  • Adres: Mithatpaşa Cd. No:37/2 Kızılay - ANKARA