Bordro ve Özlük İşleri

Bordro ve Özlük İşleri

 

***Eğitimimiz bireysel grup talepleri için  Ankara'da yüzyüze eğitim olarak verilmektedir. Birebir (özel ders) eğitim talepleriniz veya şirket için eğitim taleplerinize (yüzyüze veya uzaktan) göre uzaktan Canlı Eğitim alarak da eğitimden faydalanabilirsiniz.

Eğitim Süresi: 33 Ders Saati

4857 sayılı iş kanununa genel bakış,
1475 sayılı eski iş kanunun yürürlükte olan 14. Maddesi ( kıdem tazminatı )
Sigortalı yasal işe giriş ve çıkış işlemleri, ( SGK )
Puantaj kayıtlarının tutulması,
Puantaj kayıtlarının bordrolamaya esas kullanılması ve aktarımı,
Sosyal güvenlik prim ödemeleri ve prim oranları,
Gelir vergisi ve damga vergisi ödemeleri ve kesin_ oranları,
Ücrete ilave edilebilecek ek kazançlar; prim, ikramiye vs,
Ücretten kesilebilecek kesintiler; avans, haciz, ceza, hasar tazmini,
Zorunlu Bireysel Emeklilik kesintileri,
Ayni ve nakdi sosyal yardımlar,
Ücret tahakkuku hesaplamaları,
Brüt ücretten net ücrete hesaplamalar,
İşveren işçilik maliyetleri,
Sigorta prim tahakkukları, E bildirge uygulaması,
SGK prim teşvikleri ve işverene faydaları, faydalanma koşulları,
Ücretli ücretsiz izinler, istirahat raporları,
Sigortalı eksik gün uygulaması,
Türkiye İş Kurumu Aylık İşgücü Çizelgesi,
Ücret ve BES ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
Örnek olay değerlendirmesi pratik çalışma

İŞ KANUNU EĞİTİMİ - TEMEL KONULAR ve TANIMLAR
Tarihsel gelişim ve İş Hukukunun temel Tanımı
Türk Hukuk Sistemi içerisinde İş Hukukun konumu,
İş Hukukunun temel kavramları
Yürürlükteki mevzuat ve İş Kanunu'nun konusu ve kapsamı
İş Kanunu’nun temel ilkeleri

İŞ SÖZLEŞMELERİ
İş Sözleşmesinin tanımı, Genel Özellikleri,
İş Sözleşmesinin Türleri (Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri, Belirli süreli İş Sözleşmesi, Belirsiz Süreli iş
Sözleşmesi, Tam Süreli ve Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri, Çağrı Üzerine Çalışmaya dayalı iş sözleşmeleri,
deneme süreli iş sözleşmeleri)
Rekabet Yasağı ve Gizlilik Sözleşmeleri,
İş Sözleşmesine Konulabilecek Hükümler,
İbraname, Feragatname, Çalışma Belgesi

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
İş Sözleşmesinin Feshi
Feshin Son Çare Olması ilkesi
Sözleşmenin Sona erme Usul ve esasları
Sözleşmelerin Sona erme sebepleri,
Borçlar Kanunu’na özgü Fesih sebepleri,
İş Kanunu’na özgü fesih sebepleri,
Süreli Fesih
İşçi ve İşveren açısından haklı nedenle derhal fesih
Devamsızlık halleri
Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
İşe İade Davası,
Kötü niyet tazminatı
Arabuluculuk düzenlemesi ve uygulama esasları
Örnek olay değerlendirmesi pratik çalışma

ÇALIŞMA SÜRELERİ VE İZİNLER
Çalışma Sürelerinin düzenlenmesi
Hatalık Çalışma Süreleri,
Fazla Çalışma türleri ve Denkleştirme
Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Süreler,
Yıllık Ücretli İznin Genel özellikleri ve Uygulanması
Gece Çalışması ve Ara dinlenme süreleri,
Mazeret İzinleri, Doğum Sonrası İzinler

SGK TEŞVİKLERİ EĞİTİMİ
5510 S. Kanun – Hazine Teşviki
6111 S. Kanun – İlave İstihdam Teşviki
4447 S. Kanun – İŞKUR İşbaşı Eğitim Programını Bitirenlerin İstihdamına İlişkin Teşvik
4857 S. Kanun – Engelli İstihdam Teşviki
6486 S. Kanun – Bölgesel Teşvik
5746 S. Kanun – Ar-ge faaliyetleri Teşviki
4691 S. Kanun – Teknoloji Bölgelerine İlişkin Teşvikler
5225 S. Kanun – Kültür Yatırımları Teşviki
3305 S. Kanun – Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşviki
6661 S. Kanun – Asgari Ücret Teşviki
6645 S. Kanun – İş Kazası Meydana Gelmeyen İşyerlerine Uygulanacak Teşvik
Ücret ve BES ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
Örnek olay değerlendirmesi pratik çalışma

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
• İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
• İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı
• Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği
• Genel Sağlık Kavramı
• İş Yerinde Sağlığı Oluşturan Etkenler
• Meslek Hastalığı
• İş Kazası
• İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenler
• Tehlikeli Davran
• Disiplin

 

Eğitime hemen başvurmak için, formu doldurun, sizinle iletişime geçelim

İletişim Bilgilerimiz

  • GLOBAL BİLİŞİM KARİYER
  • Tel 1: 0 312 430 88 16
  • Tel 2: 0 312 430 88 18
  • Tel 3: 0 312 435 97 97
  • E-Posta: info@globalbilisimkariyer.com
  • Adres: Mithatpaşa Cd. No:37/2 Kızılay - ANKARA